cc飞车技术

cc飞车技术指宋朝时期两位著名词人:辛弃疾和李清照。因两人都是济南人,字号中都有“安”字,于是后人将他们合称为“cc飞车技术”。

1、[宋] 辛弃疾

辛弃疾(1140年5月28日-1207年10月3日),原字坦夫,后改字幼安,号稼轩,山东东路济南府历...

2、[宋] 李清照

李清照(1084年3月13日—约1155年),号易安居士,汉族,齐州济南(今山东省济南市章丘区)人。...

推荐诗词

警枕辞(元·杨维桢)

不睡龙,醒复醒,珊瑚圆木摇金铃。
五花宝簟芙蓉屏,铜盘雪粉香浅清。
楼墙铜弹飞霹雳,夜半更奴起辟易。
圆木功,无与敌。
吴越封疆平地辟,四世三王安衽席。

柏舟(先秦·诗经)

泛彼柏舟,在彼中河。髧彼两髦,实维我仪。
之死矢靡它。母也天只!不谅人只!
泛彼柏舟,在彼河侧。髧彼两髦,实维我特。
之死矢靡慝。母也天只!不谅人只!

寻隐者不遇(宋·魏野)

寻真误入蓬莱岛,
香风不动松花老。
采芝何处未归来,
白云遍地无人扫。

秋浦途中(唐·杜牧)

萧萧山路穷秋雨,淅淅溪风一岸蒲。
为问寒沙新到雁,来时还下杜陵无?

清明(唐·杜牧)

清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。
借问酒家何处有,牧童遥指杏花村。

韩非子引古语(先秦·先秦无名)

奔车之上无仲尼。覆舟之下无伯夷。

赠毕四曜(唐·杜甫)

才大今诗伯,家贫苦宦卑。
饥寒奴仆贱,颜状老翁为。
同调嗟谁惜,论文笑自知。
流传江鲍体,相顾免无儿。

薄游(唐·杜甫)

淅淅风生砌,团团日隐墙。遥空秋雁灭,半岭暮云长。
病叶多先坠,寒花只暂香。巴城添泪眼,今夜复清光。

狐援辞(先秦·先秦无名)

先出也衣絺紵。后出也满囹圄。
吾今见民之洋洋然。东走而不知所处。
有人自南方来。鮒入而(左鱼右见)居。
使人之朝草国为墟。殷有比干。
吴有子胥。齐有狐援。
己不用若言。又斮之东闾。
每斮者经吾参夫二子者乎。

清平乐·秋光烛地(宋·陈师道)

秋光烛地。帘幕生秋意。露叶翻风惊鹊坠。暗落青林红子。微行声断长廊。熏炉衾换生香。灭烛却延明月,揽衣先怯微凉。

唐诗宋词 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |